Start

Drukuj

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

   W Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, podobnie jak w innych szkołach 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. W sposób szczególny pożegnano nauczycieli, którzy zakończyli pracę w Liceum. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za dotychczasową współpracę. Nauczyciele otrzymali z rąk uczniów kwiaty oraz napisane specjalnie dla nich humorystyczne limeryki. Uczniowie klasy pierwszej przygotowali akademię dotyczącą kwestii bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

 

 

Drukuj

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Literackiego!

   Uczennica kasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej - Sonia Huras wywalczyła III miejscew Wojewódzkim Konkursie Literackim "Twój talent szansą na lepszy świat". Sonia została wyróżniona w kategorii twórczość liryczna. Serdecznie gratulujemy i życzymy natchnienia do dalszego pisania.

                                                                                          Magdalena Gojowczyk

Drukuj

Ogólnopolska akcja czytelnicza

   Po raz kolejny uczniowie naszego LO wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej "Jak nie czytam, jak czytam", której głównym organizatorem jest czasopismo "Biblioteka w szkole". Tym razem czytaliśmy w nietypowej scenerii -
na basenie! Akcja rozpoczęła się od promocji nowości czytelniczych metodą booktalkingu. Zakończyła się zrobieniem zdjęć w nietypowej scenerii. CzytajMy!

                                                                                          Magdalena Gojowczyk

 

 

Drukuj

Nagrody dla najlepszych Absolwentów LO

                             Nagrody dla najlepszych Absolwentów LO

     5  czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Częstochowskiego Pan Starosta mgr Krzysztof Smela  uroczyście  wręczył czterem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu Stypendium Starosty Częstochowskiego przyznawane w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski”. Wśród nagrodzonych były dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej – Emilia Zamorowska, oraz Aleksandra Żurakowska . Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym życiu.

 

 

Drukuj

Liceum w Kamienicy Polskiej to szkoła dla ambitnych, zdolnych i pracowitych


 
Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej

      Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INZYNIERYJNO – MEDYCZNA:

  • j .angielski, biologia, chemia,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski,  matematyka, biologia,


II grupa ADMINISTRACYJNO- SPOŁECZNA

  • j angielski, biologia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j angielski, matematyka, biologia,

      Liceum w Kamienicy Polskiej jest szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością, kształtującą  u uczniów umiejętności aktywnego funkcjonowania we współczesnym  społeczeństwie przy zachowaniu własnej tożsamości narodowej  i otwartości na współpracę z innymi narodami. Udział w projektach europejskich oraz różnorodne formy współpracy międzynarodowej stanowią jeden z podstawowych priorytetów szkoły, ponieważ  sprawne posługiwanie się językami obcymi oraz umiejętność współpracy z młodzieżą z innych krajów europejskich przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie na europejskim rynku pracy. Kadra pedagogiczna naszego Liceum od roku 2015 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu  Mobilność kadry edukacji szkolnej, co  pozwala na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, stosowania aktywnych metod pracy i korzystnie wpływa na wprowadzanie innowacji pedagogicznych przy realizacji podstawy programowej z przedmiotów rozszerzonych.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w mało licznych grupach, co umożliwia  zindywidualizowanie procesu i metod nauczania, i gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w kołach przedmiotowych, Edukacyjnym Klubie Dyskusyjnym, Klubie Miłośników Historii, wolontariacie, zespole muzycznym, Szkolnym Klubie Sportowym czy też w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych, odnosząc liczne sukcesy. Liceum współpracuje z Politechniką Częstochowską, Akademią im. J. Długosza w Częstochowie, Śląską Politechniką w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim, uczestnicząc w konferencjach naukowych, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

     Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w coroczne akcje charytatywne takie jak: Szlachetna paczka, Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie, Świąteczna zbiorka żywności pod patronatem Banku Żywności w Częstochowie.

    Nasze Liceum jest wolne od zagrożeń cywilizacyjnych, przemocy, wymuszeń
i narkotyków. Panuje w nim rodzinna atmosfera, a unikalne usytuowanie budynku w otoczeniu zieleni parku korzystnie wpływa na samopoczucie, zdrowie i relaks.

 

Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia:

  • Roczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia  Liceum
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacji
  • Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia za I i II semestr
  • Szkolne stypendium motywacyjne dla uczniów ze średnią ocen od 4,75 za wyniki w I i II semestrze

Baza szkoły- inwestycje

     Szkoła dysponuje 7 pracowniami przedmiotowymi z wyposażeniem multimedialnym, pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią i centrum informacyjnym, kompleksem boisk sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w gminnej hali sportowej. Szkoła posiada  stały dostęp do Internetu.
Baza materialna i dydaktyczna ulega nieustannej modernizacji, dzięki czemu szkoła  stwarza młodzieży coraz lepsze warunki do nauki.

 

                                                                                   Dyrektor LO Iwona Choła


    

 

 

 

 

Drukuj

Dzień otwartych drzwi 2018

Dzień Otwartych Drzwi

    24 kwietnia drzwi naszego Liceum zostały otwarte dla gimnazjalistów. Gościliśmy młodzież z gimnazjów z Kamienicy Polskiej oraz Starczy. Po zaprezentowaniu oferty naszej szkoły i krótkiej części artystycznej młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznych. Kolejne grupy brały udział w innowacyjnych zajęciach: integracyjnych, matematycznych, biologiczno - chemicznych oraz "żywych obrazach". Spotkanie zakończyło się zrobieniem własnego, pamiątkowego breloczka oraz poczęstunkiem. Dziękujemy za wspólną zabawę. Zapraszamy w mury naszego Liceum.

  

  

                                  

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty