Start

Drukuj

Reforma edukacji

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 
reformaedukacji.men.gov.pl
 
znajdują się informacje dotyczące reformy edukacji,
w tym
 informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica,
ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę.

Drukuj

Uczniowie naszego LO na Politechnice Śląskiej

2 grudnia bieżącego roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej zainteresowani biologią, chemią i ogólnie tematyką z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych wzięli udział w cyklu wykładów przygotowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. 
W wykładach wzięło udział dwudziestu czterech licealistów oraz kilkunastu gimnazjalistów z klas trzecich, którzy wiążą swoją przyszłość z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

W auli Politechniki Śląskiej młodzież uczestniczyła w serii pięciu krótkich wykładów
o tematyce związanej z problemami ekologicznymi współczesnego świata, ochroną środowiska oraz zdrowiem człowieka żyjącego w XXI wieku. Z pogadanki
o odpadach i urządzeniach stosowanych w sortowaniu i recyklingu uczniowie dowiedzieli się, jaką wartość mają „śmieci”, które po posortowaniu przy użyciu m.in. czujników bliskiej podczerwieni stanowią cenny surowiec do recyklingu.

Drugi wykład wprowadził młodzież w tajniki związane z działaniem współczesnych oczyszczalni ścieków. Uczniowie dowiedzieli się m.in.: jakie są przyczyny eutrofizacji wód, jak im zapobiegać i jak uzdatniać wodę zanieczyszczoną związkami azotu, fosforu i potasu oraz jak wygląda oczyszczanie mechaniczne, biologiczne
i chemiczne ścieków.

W wykładzie na temat energetyki jądrowej uczniowie zostali zapoznani ze stanem ilościowym i jakościowym reaktorów jądrowych w Europie i na świecie, dowiedzieli się, na czym polega rozszczepienie jąder uranu-235, jak kształtują się tendencje rozwojowe związane z energetyką jądrową oraz jakie są rzeczywiste i fikcyjne zagrożenia wynikające z użytkowania elektrowni jądrowych. Młodzież mogła również zobaczyć, jak działa symulator elektrowni jądrowej.

Dwa ostatnie wykłady dotyczyły substancji, które mają wpływ na nasze zdrowie,
a znajdują się w spalinach oraz w żywności. Młodzież dowiedziała się m.in. jaki jest rzeczywisty skład przeważającej ilości spalin, czym jest wysoka i niska emisja oraz jak się ma ilość spalin wydzielana do atmosfery w Polsce do ilości produkowanej
w Europie i na świecie.

Najciekawszym elementem wykładu dotyczącego biochemii żywności było doświadczenie polegające na izolacji DNA za pomocą czystego alkoholu oraz detergentu ze zmacerowanego banana.

W trakcie wykładów opiekunowie grup wzięli udział w krótkim spotkaniu
z Prodziekanem do Spraw Nauki i Organizacji Panią Joanną Kalką, wspólnie szukając pomysłów na skuteczne sposoby zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi.

Wyjazd na jedną z czołowych uczelni regionu śląskiego był dla naszej młodzieży możliwością chwilowego „wczucia się” w atmosferę studenckiej pracy, a jednocześnie okazją wzbogacenia swojej wiedzy na tematy często podejmowane przez osoby
i instytucje zajmujące się problemami związanymi ze stanem środowiska we współczesnym świecie.                                                             

Alicja Lewicka

Drukuj

Szlachetnie... pomagamy!

W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszego Liceum zgłosili swój udział
w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Docelowo pomocą objęliśmy dwie konkretne rodziny, dla których przygotowywaliśmy paczki z produktami. Najbardziej potrzebne okazały się artykuły spożywcze, chemiczne oraz ubrania, ręczniki, pościel.  Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły połączyli swoje siły
i przygotowali komplet potrzebnych rzeczy. Szlachetna paczka przygotowana przez naszą grupę liczyła... kilkanaście paczek. Mogliśmy się przekonać, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Dobrze jest zmieniać świat na lepsze!

Wszystkim, którzy włączyli się w bezinteresowną pomoc serdecznie dziękuję. :)

 Magdalena Gojowczyk

Drukuj

Andrzejkowa integracja

30 listopada uczennice klasy II LO w Kamienicy Polskiej pod opieką
Pani E. Kundzicz oraz Pani A. Sławik odwiedziły Zespół Szkół Specjalnych nr 28
w Częstochowie. Uczennice naszego LO przygotowały dla swoich młodszych kolegów zabawy i wróżby andrzejkowe. Przez blisko 2 godziny wspólnie integrowały się
z uczniami częstochowskiej szkoły. Po spotkaniu pozostało wiele miłych wspomnień
i doświadczeń. Wizyta pozwoliła spojrzeć na choroby i losy ludzkie z zupełnie innej perspektywy. 


Drukuj

Czas na wiersz :) Pisać każdy może….

W ramach realizacji zadań związanych z upowszechnianiem czytelnictwa 30 listopada 2016r. w naszym Liceum gościliśmy członków Klubu Literackiego „Złota Jesień” z Częstochowy. Spotkanie zostało zorganizowane przy pomocy Pani Anety Podsiadlik-Frączek-wiceprezesa Związku Młodzieży Wiejskiej, za co serdecznie dziękujemy.
W murach Liceum gościliśmy Panie: Zygfrydę Coner, Annę Jędrykę, Irenę Krawczyk, Irenę Biełuńską oraz Pana Artura Gielezy. Twórcy żywego słowa zaprezentowali własną twórczość-niezwykle różnorodną tematycznie-pojawiły się wiersze
o przyrodzie, dorastaniu, przemijaniu, przyjaźni czy miłości. Zarówno utwory proste, codzienne zwyczajne, jak i te niezwykle wyszukane językowo zrobiły wrażenie na odbiorcach. Ponadto goście bardzo szybko nawiązali kontakt z młodzieżą, co zaowocowało miłą, serdeczną atmosferą. Spotkanie przedstawicieli młodego
i starszego pokolenia okazało się niezwykle owocne dla obu stron. Wspólna radość spotkania i wzajemnej inspiracji z pewnością pozostawi w nas ślad. Członkom Klubu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, gratulujemy umiejętności twórczych oraz życzymy zdrowia i lekkości pióra.

Magdalena Gojowczyk

Drukuj

Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla naszego LICEUM

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty