Start

Drukuj

Realizacja ścieżki edukacyjnej – badamy glebę, wodę i powietrze...

    W dniu 19 czerwca 2018 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w ramach projektu Erasmus+ realizowała ścieżkę dydaktyczną pod nazwą „Badanie czystości środowiska w celu przygotowania bazy dla przydomowych upraw ekologicznych”. W pięknej scenerii skał wapiennych w Olsztynie i Złotym Potoku uczniowie badali glebę, wodę i powietrze tamtejszej okolicy. Dodatkową atrakcją służącą integracji grupy była gra logiczna w „Tajemniczym Domostwie”, spacer na wzgórze Biakło, zwane Olsztyńskim Giewontem oraz dalej- do zamku w Olsztynie. Uczestnicy wycieczki nabyli wielu nowych umiejętności w myśl słów Konfucjusza: „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.”

                                                                                                     Alicja Lewicka

 

                                 

Drukuj

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

   W Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, podobnie jak w innych szkołach 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. W sposób szczególny pożegnano nauczycieli, którzy zakończyli pracę w Liceum. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za dotychczasową współpracę. Nauczyciele otrzymali z rąk uczniów kwiaty oraz napisane specjalnie dla nich humorystyczne limeryki. Uczniowie klasy pierwszej przygotowali akademię dotyczącą kwestii bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

 

 

Drukuj

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Literackiego!

   Uczennica kasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej - Sonia Huras wywalczyła III miejscew Wojewódzkim Konkursie Literackim "Twój talent szansą na lepszy świat". Sonia została wyróżniona w kategorii twórczość liryczna. Serdecznie gratulujemy i życzymy natchnienia do dalszego pisania.

                                                                                          Magdalena Gojowczyk

Drukuj

Ogólnopolska akcja czytelnicza

   Po raz kolejny uczniowie naszego LO wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej "Jak nie czytam, jak czytam", której głównym organizatorem jest czasopismo "Biblioteka w szkole". Tym razem czytaliśmy w nietypowej scenerii -
na basenie! Akcja rozpoczęła się od promocji nowości czytelniczych metodą booktalkingu. Zakończyła się zrobieniem zdjęć w nietypowej scenerii. CzytajMy!

                                                                                          Magdalena Gojowczyk

 

 

Drukuj

Nagrody dla najlepszych Absolwentów LO

                             Nagrody dla najlepszych Absolwentów LO

     5  czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Częstochowskiego Pan Starosta mgr Krzysztof Smela  uroczyście  wręczył czterem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu Stypendium Starosty Częstochowskiego przyznawane w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski”. Wśród nagrodzonych były dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej – Emilia Zamorowska, oraz Aleksandra Żurakowska . Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym życiu.

 

 

Drukuj

Liceum w Kamienicy Polskiej to szkoła dla ambitnych, zdolnych i pracowitych


 
Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej

      Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INZYNIERYJNO – MEDYCZNA:

  • j .angielski, biologia, chemia,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski,  matematyka, biologia,


II grupa ADMINISTRACYJNO- SPOŁECZNA

  • j angielski, biologia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j angielski, matematyka, biologia,

      Liceum w Kamienicy Polskiej jest szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością, kształtującą  u uczniów umiejętności aktywnego funkcjonowania we współczesnym  społeczeństwie przy zachowaniu własnej tożsamości narodowej  i otwartości na współpracę z innymi narodami. Udział w projektach europejskich oraz różnorodne formy współpracy międzynarodowej stanowią jeden z podstawowych priorytetów szkoły, ponieważ  sprawne posługiwanie się językami obcymi oraz umiejętność współpracy z młodzieżą z innych krajów europejskich przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie na europejskim rynku pracy. Kadra pedagogiczna naszego Liceum od roku 2015 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu  Mobilność kadry edukacji szkolnej, co  pozwala na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, stosowania aktywnych metod pracy i korzystnie wpływa na wprowadzanie innowacji pedagogicznych przy realizacji podstawy programowej z przedmiotów rozszerzonych.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w mało licznych grupach, co umożliwia  zindywidualizowanie procesu i metod nauczania, i gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w kołach przedmiotowych, Edukacyjnym Klubie Dyskusyjnym, Klubie Miłośników Historii, wolontariacie, zespole muzycznym, Szkolnym Klubie Sportowym czy też w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych, odnosząc liczne sukcesy. Liceum współpracuje z Politechniką Częstochowską, Akademią im. J. Długosza w Częstochowie, Śląską Politechniką w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim, uczestnicząc w konferencjach naukowych, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

     Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w coroczne akcje charytatywne takie jak: Szlachetna paczka, Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie, Świąteczna zbiorka żywności pod patronatem Banku Żywności w Częstochowie.

    Nasze Liceum jest wolne od zagrożeń cywilizacyjnych, przemocy, wymuszeń
i narkotyków. Panuje w nim rodzinna atmosfera, a unikalne usytuowanie budynku w otoczeniu zieleni parku korzystnie wpływa na samopoczucie, zdrowie i relaks.

 

Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia:

  • Roczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia  Liceum
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacji
  • Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia za I i II semestr
  • Szkolne stypendium motywacyjne dla uczniów ze średnią ocen od 4,75 za wyniki w I i II semestrze

Baza szkoły- inwestycje

     Szkoła dysponuje 7 pracowniami przedmiotowymi z wyposażeniem multimedialnym, pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią i centrum informacyjnym, kompleksem boisk sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w gminnej hali sportowej. Szkoła posiada  stały dostęp do Internetu.
Baza materialna i dydaktyczna ulega nieustannej modernizacji, dzięki czemu szkoła  stwarza młodzieży coraz lepsze warunki do nauki.

 

                                                                                   Dyrektor LO Iwona Choła


    

 

 

 

 

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty