Drukuj

Wizyta zagranicznych gości w ramach projektu europejskiego

W dniach 8-12 października gościliśmy w naszej szkole 30 – osobową grupę nauczycieli i uczniów z pięciu krajów: Węgier, Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Turcji. Była to pierwsza wizyta 2-letniego projektu, realizowanego w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół, o nazwie „The Planet in our hands”.

Podstawowymi celami projektu są edukacja ekologiczna, wzrost kompetencji komunikatywnej uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim oraz rozwijanie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych środków komunikowania się. Cele te będą realizowane poprzez zaangażowanie uczniów w aktywne działania, we współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich. Działania podejmowane w ramach projektu odnoszą się do trzech aspektów ochrony środowiska: gospodarki odpadami, zużycia energii oraz zanieczyszczenia wody i powietrza.

Pierwszy dzień wizyty przeznaczony był na prezentacje wszystkich szkół oraz zajęcia integracyjne. W drugim dniu goście oraz grupa uczniów naszego liceum zwiedzili Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie oraz spotkali się z przedstawicielami władz naszego powiatu, w budynku Starostwa w Częstochowie. W kolejnych dniach odbyły się wycieczki do Krakowa, kopalni soli w Wieliczce oraz Muzeum w Oświęcimiu. Wizyta zakończyła się spotkaniem w Domu Kultury w Kamienicy Polskiej, w którym wzięli udział nasi goście, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele władz lokalnych. Spotkanie zostało uświetnione występem lokalnego zespołu folklorystycznego „Kamienica”.

Kolejne wizyty partnerskie, zaplanowane w okresie realizacji projektu, to wyjazdy do:
- Turcji; 15 -19 kwiecień 2013
- Słowenii; 3-7 czerwiec 2013
- Bułgarii; 7-11 październik 2013
- Rumunii; 3-7 marzec 2014
- Wegier; 2-7 czerwiec 2014
Mamy nadzieję, że realizacja projektu wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz całej społeczności lokalnej, jak również przyczyni się do zmiany naszych postaw w stosunku do środowiska lokalnego i globalnego.

Drukuj

Stypendia dla najlepszych uczniów naszego liceum!

W 2012 roku Rada Powiatu Częstochowskiego uchwaliła „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Częstochowski”. Zgodnie z założeniami tego programu uczniowie mogą otrzymać stypendium Starosty Częstochowskiego. Muszą jednak spełniać następujące warunki: średnia ocen powyżej 4,75 i oceny celujące z 3 przedmiotów. Wysokość stypendium za poprzedni rok szkolny wyniosła 2 tysiące złotych. Otrzymało je siedmioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej: Anna Ciekot, Klaudia Janicka, Damian Kołtun, Piotr Walentaz klasy drugiej,a z trzeciej -Marzena Wozignój, Piotr Kędra i Mateusz Masłoń, który otrzyma również w tym roku szkolnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów, tj. około 2,5 tys. zł. Jak widać na tych przykładach warto być uczniem naszego liceum i osiągać bardzo dobre wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom przez Starostę Częstochowskiego odbyło się 20 września 2012 r. na Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.

Chcę nadmienić, że celem uchwalenia tego programu stypendialnego Przez Radę Powiatu jest próba zatrzymania w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Częstochowski absolwentów gimnazjów osiągających bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, którzy obecnie często wybierają szkoły częstochowskie. Tam takich stypendiów nie ma!

Marian Kaźmierczak

Drukuj

Wystawa "Wolni i Solidarni" w naszym Liceum

W dniach od 24 września do 1 października 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej prezentowana jest wystawa „Wolni i Solidarni”, przygotowana przez Jacka Jaśkiewicza z wrocławskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Organizatorem prezentacji wystawy jest OBEP IPN w Katowicach we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej i Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Ekspozycja przedstawia założenia ideowe i działalność jednego z największych i najbardziej radykalnych ugrupowań opozycji antykomunistycznej lat osiemdziesiątych - Solidarności Walczącej, powstałej w 1982 r. Zaprezentowane zostały główne pola aktywności organizacji - działalność wydawnicza, radiowa, akcje protestacyjne, demonstracje uliczne oraz sylwetki czołowych działaczy. Pokazane zostały kulisy walki podziemnych struktur SW z organami bezpieczeństwa PRL i innych państw bloku wschodniego, w tym przygotowania do stawiania czynnego oporu i produkcji broni.

Drukuj

Akcja "Sprzątanie świata - Polska"

KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ... NIE ŚMIECĘ

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.
Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, organizatorzy zachęcali do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i jego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. Organizatorzy apelowali abyśmy zatroszczyli się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte  - skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta (a może nawet gwiazdy), ale również my - to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.


Dnia 18 września 2012 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Akcja rozpoczęła się przed szkołą, gdzie uczniowie otrzymali rękawiczki i worki oraz zostali poinformowani o odpowiednim zachowaniu. Następnie cała grupa pod opieką  nauczycieli udała się w pobliskie okolice naszej szkoły, gdzie rozpoczęło się sprzątanie.


Podczas godzinnej wyprawy uczniowie uporządkowali tereny pobliskiego lasku. Efektem starań całej grupy było zebranie kilkunastu worków na śmieci, które zostały złożone w kontenerach szkolnych.

Drukuj

"Ziemia w naszych rękach” Kolejny europejski projekt edukacyjny w naszym liceum!

Nasze liceum wygrało konkurs o grant na realizację projektu „The planet in our hands” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – akcja Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Czas trwania projektu to 2 lata, od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014. Partnerami są szkoły z Węgier (Kecskemet), Słowenii (Celje), Turcji (Istambuł), Anglii (Londyn), Rumunii (Oradea) i Bułgarii (Montana). We wszystkich krajach partnerskich planowane są wizyty robocze uczniów i nauczycieli.

Podstawowe cele projektu to edukacja ekologiczna, wzrost kompetencji komunikatywnej w posługiwaniu się językiem angielskim oraz rozwijanie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych środków komunikowania się. Cele te będziemy realizować we współpracy z naszymi rówieśnikami z krajów europejskich. Działania podejmowane w ramach projektu będą odnosiły się do trzech aspektów ochrony środowiska: gospodarki odpadami, zużycia energii oraz zanieczyszczenia wody i powietrza. Mamy nadzieję, że realizacja projektu wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej wszystkich uczniów oraz całej społeczności lokalnej, jak również przyczyni się do zmiany naszych postaw w stosunku do środowiska lokalnego i globalnego.

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty