Drukuj

Relacje z wizyt

Poniżej relacje z wizyt

Załączniki:
Pobierz plik (newsletter 1 (1).pdf)Newsletter[ ]494 Kb
Pobierz plik (Science magazine - Erasmus+ (1).pdf)Science magazine-Erasmus+[ ]11689 Kb
Pobierz plik (Science Magazine II.pdf)Science Magazine II[ ]2888 Kb
Drukuj

Relacja z wizyty w Hiszpanii 23-29 Kwiecień 2017

Poniżej znajduje się link do  prezentacji podsumowującej pobyt w Hiszpanii

https://prezi.com/p/5mol431tzbi2/

Drukuj

Prezentacja szkoły przygotowana przez uczniów biorących udział w wizycie w Belgii 05-11 Luty 2017

Poniżej znajduje się link do prezentacji.

https://prezi.com/hm0cagmo0alo/poland/

Drukuj

Innovative Generation

W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej przystąpiło do realizacji projektu „Innovative Generation”, który jest częścią programu Erasmus+ Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Partnerami projektu, który będzie realizowany przez okres 2 lat, są szkoły z Włoch, Litwy, Hiszpanii i Belgii. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.  Oczekiwanymi rezultatami podejmowanych działań będzie min. wydanie 4 magazynów naukowych (Students’ Science Magazine), zawierających artykuły redagowane przez uczniów odnoszące się do najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki, utworzenie 10 nowych ścieżek nauczania z pomocą uniwersytetów, wyższych uczelni i  ośrodków naukowo-technicznych, które zostaną uznane za najlepsze praktyki i będą częścią Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz wiele innych działań mających na celu promowanie innowacji w nauczaniu przedmiotów ścisłych oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy uczestniczącymi krajami partnerskimi.
Utworzona zostanie również strona internetowa projektu, zawierająca  informacje o podejmowanych działaniach, spotkaniach i wypracowanych rezultatach oraz grupa Facebook/etwinning, służąca jako narzędzie współpracy w celu dzielenia się informacjami oraz nawiązania bliższej współpracy między uczestnikami projektu.

W okresie realizacji projektu  zaplanowane są wizyty w każdym z uczestniczących w projekcie kraju, w których weźmie udział 16 uczniów Liceum oraz nauczyciele.
 Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbędzie się w dniach 23-26X.2016
 w Kamienicy Polskiej.

Przystąpienie Liceum do projektu jest kolejnym działaniem wynikającym z wieloletniej strategii rozwoju szkoły, zakładającej kształtowanie u uczniów umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym oraz bycie konkurencyjnym na rynku pracy, a zwłaszcza: sprawne posługiwanie się językami obcymi, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz zdolności przystosowywania się do stale zmieniających się warunków. Dlatego też za jeden z podstawowych priorytetów szkoły uznano udział w projektach europejskich oraz nawiązywanie różnych form współpracy
 ze szkołami z innych krajów.

Pomimo niewielkiej ilości uczniów w naszym Liceum lista kontaktów zagranicznych oraz zrealizowanych projektów  jest długa i różnorodna. Młodzież Liceum uczestniczyła w warsztatach międzynarodowych w Krzyżowej, opracowała rozmówki językowe umożliwiające funkcjonowanie w kraju partnera (projekt językowy realizowany ze szkołą językową w Chiclanie, Hiszpania), uczniowie uczestniczyli w konferencji międzynarodowej, która odbyła się w Polsce w kwietniu 2003r. z udziałem nauczycieli ze szkoły niemieckiej, fińskiej oraz uczniów z Finlandii na temat: „ Korzyści i zagrożenia wynikające z przynależności do Unii Europejskiej”. Młodzież angażowała się w akcje mające na celu poszerzenie świadomości ekologicznej w  środowisku lokalnym w ramach projektu szkolnego Comenius „Woda jako źródło życia” realizowanego ze szkołami z Holandii, Anglii i Turcji i Sulejówka oraz „Ziemia w naszych rękach”, razem ze szkołami z Węgier, Bułgarii, Słowenii, Rumunii i Turcji.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada również  zaoferowanie uczniom programu nauczania wybranych przedmiotów w systemie CLIL. Pierwszy etap realizacji programu polegać będzie na wprowadzeniu elementów języka obcego na wybranych zajęciach przedmiotowych, a docelowo zostanie utworzona klasa, w której uczniowie realizować będą program nauczania wybranych przedmiotów w języku obcym.

W celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji językowych oraz metodycznych w sierpniu 2015 grupa 11 nauczycieli, zatrudnionych w Liceum, uczestniczyła w 2-tygodniowym kursie języka angielskiego w Bournemouth,  UK,  w ramach projektu „Nauczyciele na czasie”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Oczekujemy, że podejmowane przez szkołę działania przyczynią się do wzbogacenia
i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły, a udział w projekcie „Innowacyjne pokolenie” przyczyni się do zwiększenia efektywności nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do samorealizacji w stale zmieniającej się rzeczywistości.

 

Koordynator projektu Urszula Rajczyk

Drukuj

Projekt „Innowacyjne pokolenie”

Od 1 września 2016r. nasze Liceum rozpoczyna realizację projektu „Innowacyjne pokolenie”, który jest częścią programu Erasmus+ Akcja 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. Celem tej akcji jest promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata przez 5 szkół:

 • Collegio Rotondi Scuole Paritarie, Włochy (koordynator projektu)
 • Moletu Gimnazja (Litwa)
 • Technikum IES BEZMILIANA (Hiszpania)
 • Atheneum Zottegem (Belgia)
 • LO Kamienica Polska

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych
i techniką.

Oczekiwanymi rezultatami projektu będą:

 • Zaprojektowanie logo projektu
 • 4 biuletyny on line, zawierające informacje na temat projektu, jego rezultatów
 • Facebook/etwinning grupa, jako narzędzie współpracy, przeznaczone do dzielenia się informacjami oraz nawiązywania bliższej współpracy między uczestnikami projektu
 • Strona internetowa projektu, zawierająca podstawowe informacje o projekcie, zarządzaniu nim, spotkaniach, raporty dotyczące ewaluacji oraz analizy
 • Utworzenie 10 nowych ścieżek nauczania, z pomocą uniwersytetów, ośrodków naukowo-technicznych, które zostana uznane za najlepsze praktyki i będą częścią Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER)
 • 4 wydania magazynu naukowego (Students’ Science Magazine). Artykuły, pisane przez uczniów, odnosić się będą do najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki
  i techniki, opisanych w przystępny sposób
 • Ankieta badająca postawy uczniów dotyczące podejścia do przedmiotów ścisłych w szkole oraz generalnie nauki i techniki
 • Warsztaty oraz aktywności zorganizowane podczas wizyt zagranicznych.

W ramach projektu zaplanowane są wizyty w każdym z uczestniczących w projekcie krajów, w których weźmie udział 16 uczniów naszej szkoły.

Wstępnie zaplanowano 3 „Międzynarodowe spotkania projektowe” (ang. Transnational Project Meetings), połączone z 3 Międzynarodowymi działaniami związanymi
z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (ang. Learning/Teaching/Training activities) plus 2 spotkania LTT.

Urszula Rajczyk

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty