Drukuj

„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Kategoria: projekty
Opublikowano
ewaz
Odsłony: 2004

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu  „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W I etapie realizacji projektu 11 nauczycieli weźmie udział w 2-tygodniowym szkoleniu językowym w Bournemouth. Celem projektu jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez zaoferowanie uczniom programu nauczania wybranych przedmiotów w systemie CLIL, którym planujemy objąć przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.  Pierwszy etap realizacji projektu polegać będzie na wprowadzeniu elementów języka obcego na wybranych zajęciach przedmiotowych, a docelowo, gdy nauczyciele zdobędą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zamierzamy utworzyć klasę, w której uczniowie realizować będą program nauczania wybranych przedmiotów w języku obcym.